Biuro organizacji pielgrzymek

Wszystkie nasze grupy turystyczne i pielgrzymkowe są ubezpieczane poprzez naszego partnera

firmę PZU. Każdy uczestnik posiada ubezpieczenie NW i KL do kwoty 80 tys. złotych.

+48 669 211 770 /24h/ kontakt@pielgrzymkowo.pl